.freedom is a state of mind.

 
Gobitar från Februari. 
(Paris & Berlin)

.vart du vill så fort du kan.

 
Har det magiskt i Danmark.
 

.snurra min jord igen.

 
England, London
England, Somerset
Frankrike, Paris
Just nu: Tyskland, Berlin
Senare: Århus, Danmark
 

River upp gator i andra städer.


inget
Helene Söderström.
Doing right now: Working in London
From: Sala, Sweden
Age: 22
inget inget bildlank inget bildlank bildlank bildlank inget bildlank inget inget inget
inget inget bildlank inget